مشخصات فردی

 • سید محمود رضا شایسته
 • متولد 1350
 • تحصیلات:
  کارشناس اقتصاد بازرگانی
  کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک (MBA) - دانشگاه علامه طباطبایی
  دانشجوی سابق دکترای مديريت بازرگاني بين الملل - دانشگاه شهيد بهشتي واحد امارات متحده عربی

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي
 • دارای گواهینامه دوره مدیریت آموزشی : ISO 10015:1999 - BUREAU VERITAS Certification
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه پیام نور-دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ویژه مدیران – مناطق آموزش و پرورش ویزه مدیران و معلمین – شرکتهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی ویژه مدیران و کارکنان
 • عناوین تدریس آموزش مديران و کارکنان سازمانهاي مختلف:
  • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک؛ بهره وری؛ مدیریت رفتار سازمانی؛ مدیریت منابع انسانی؛ بازاريابي و فروش، مدیریت تعارض؛ اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی؛ روانشناسی مصرف کننده؛ آموزش مسئولان دفاتر مدیران؛ اصول سازمان و مدیریت؛ سرپرستی سازمان؛ برنامه و بودجه؛ پول، ارز و بانکداری؛ روش تحقیق، مدیریت گروه های دانش آموزی در اردوهای مدارس، کنترل پروژه، سیستمهای اطلاعات و مدیریت MIS، مدیریت رضایت مشتری CRM

اهم فعاليت هاي پژوهشی

رديف

عنوان

محل اجرا

ملاحظات

1

پرو‍ژه هاي برنامه ريزي استراتژيك، منابع انساني، ساختار سازمانی و بهره وری

شركت مس
شهيد باهنر

موسسه مطالعات و تحقيقات مبين

2

پرو‍ژه هاي برنامه ريزي استراتژيك، منابع انساني

شركت نسوز اصفهان

موسسه مطالعات و تحقيقات مبين

3

سيستم مديريت منابع انساني و MIS

همكاران سيستم

همكاران سيستم

4

مديريت زنجيره تامين

شركت بازرگاني صنايع مس

شرکت تصمیم ساز راهبردی

5

پرو‍ژه مديريت استراتژيك
و برنامه ریزی استراتژیک

شرکت توسعه روی و سرب ایران

موسسه مطالعات و تحقيقات مبين

6

ارائه مقالات مديريتي

در مجلات تخصصي

جابجایی مدیران
مدیریت اهسته
بازاریابی محیطی
مدیریت دانش

7

ویراستارعلمی

کتاب

اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی

8

 سردبیر و عضو هیئت تحریریه

ماهنامه

نشریه پیام

9

مدیر مسئول

ماهنامه

محصول سالم

سوابق اجرایی

رديف

عنوان فعالیت

محل خدمت

1

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مؤسسه ترویج محصول سالم

2

نایب رییس هیئت مدیره

شرکت داده پردازی زیستی سالم

3

مدیر اجرایی

شرکت سیناکو -امارات

4

مدیر منطقه­ ای

شرکت آیمتکو-امارات

5

مشاور رییس گروه بازاریابی

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

6

مشاور رییس هیئت مدیره و دبیر

انجمن بازاریابی ایران

7

عضو هیئت مدیره -  معاون آموزش

مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین

8

مدیرعامل

شرکت کیش آیمت

9

سخنران ، مجری و دبیر

همایشهای بزرگ علمی ، فرهنگی و سازمانی

10

معاون مشارکتهای مردمی

شرکت توسعه ایرانیان در زمینه احیای بافت فرسوده

11

مدیر حوزه ریاست، مدیر اداری، کارگزینی، پرسنلی، آموزش، منابع انسانی،HRM ، روابط عمومی، مشاور مدیرعامل، CRM ، MIS ، IT ، و مدیر پروژه درشرکتها و سازمانهای مختلف